Inloopavond Rijnlandstraat-Noord
24 oktober 2022

Op 20 oktober 2022 heeft SDJ Vastgoedontwikkeling in samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg een inloopbijeenkomst georganiseerd.
Omwonenden en belanghebbenden is gevraagd mee te denken over de ontwikkelplannen voor de (her)ontwikkeling van de locatie Rijnlandstraat Noord. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn panelen getoond met diverse stedenbouwkundige varianten. Door het aandragen van ideeën, wensen en voorkeuren door belanghebbenden, komen we tot het best mogelijke woningbouwplan. Verzamelde suggesties en opmerkingen worden waar mogelijk meegenomen in het verdere Participatietraject.

Voor meer informatie www.rijnlandstraatnoord.nl