Hoogste punt De Groene Horsten bereikt
14 juli 2022

Gisteren was het feest op de bouwplaats van De Groene Horsten in de Duivenvoordecorridor in Leidschendam. Op 2 royale erven realiseert ontwikkelcombinatie Veurse Horsten C.V. (SDJ Vastgoedontwikkeling B.V. en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) 7 vrijstaande villa’s. Inmiddels is het hoogste punt bereikt en kunnen bewoners zich gaan verheugen op het moment van sleuteloverdracht en het leven in landelijke setting.

Rond het middaguur stroomt de bouwplaats vol met kopers en mensen van de ontwikkelaars, bouwer en de gemeente. Chris Schouten, directeur van SDJ vastgoedontwikkeling B.V., Bart Waaijer, directeur van Waaijer Bouw, en wethouder mevrouw Bremer van de gemeente Leidschendam-Voorburg spreken mooie woorden. De wethouder verricht de officiële handeling door 7 dakpannen te voorzien van haar handtekening. De kopers – of hun kinderen – schrijven ook een boodschap op een dakpan. De dakpannen worden op een later moment op de villa’s geplaatst.

Vervolg

Chris Schouten spreekt namens de Veurse Horsten C.V.: “Mooi dat we hier nu staan met kopers en belanghebbenden. Het is belangrijk dit soort feestjes met elkaar te vieren. Het heeft even geduurd om tot de realisatie van deze bijzondere gebiedsontwikkeling te komen. Gelukkig staan we hier nu én hebben we inmiddels op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de gemeente over een nieuwe ontwikkeling op de plaats waar nu de Gamma nog staat. Ook hier willen we weer waarde gaan toevoegen aan de omgeving met een beperkt aantal woningen in een heel groene setting.”

Precies zoals het bedoeld was

Wethouder Bianca Bremer (Wonen) van gemeente Leidschendam-Voorburg vult hierop aan: “De nieuwe bewoners van De Groene Horsten krijgen hier prachtige duurzame woningen. Mooi om te zien hoe de woningen van dit kleinschalige woningbouwproject passen in het omliggende groene landschap. Precies zoals dat bedoeld was. De gemeente gaat er bovendien voor zorgen dat er een openbaar wandelpad komt tussen de Veursestraatweg en de Noortheylaan, zodat bewoners én bezoekers optimaal kunnen genieten van het open weidelandschap op deze plek.”