Groen van prinsterer Den Haag

Op de plek waar nu Tuincentrum Hanenburg is gevestigd aan de Groen van Prinstererlaan in Den Haag, wordt door SDJ Vastgoedontwikkeling in samenwerking met Wilgenijk een woningbouwplan ontwikkeld. Uiteraard in samenspraak met overheid, (bouw) partners en stakeholders. 

Het project bevindt zich nu in het voorlopig ontwerp stadium, de fase in het ontwerpproces dat tot doel heeft de globale voorstelling van het bouwwerk te ontwikkelen zoals de situering en architectonische verschijningsvorm.

Er wordt uitgegaan van de volgende programmamix:

  • 12 eengezinswoningen
  • 2 boven elkaar gelegen studio’s
  • 24 appartementen in 2 appartementengebouwen
  • 40 gebouwde parkeerplaatsen
De nieuwe woonwijk krijgt een eigen ontsluiting (entree) vanaf de Groen van Prinstererlaan, waardoor er geen extra verkeer de bestaande wijk in komt. Uitgangspunt is dat de bestaande bomen en het groen aan de achterzijde van het tuincentrum zoveel mogelijk worden behouden.

De mogelijke start van de bouw is gepland in het eerste kwartaal van 2023. De totale bouwtijd bedraagt ca. 1,5 jaar.