2e inloopavond Rijnlandstraat-Noord Leidschendam
25 oktober 2023

Omwonenden en belanghebbenden zijn tijdens een 2e inloopbijeenkomst op 23 oktober 2023 aangesloten op de inbreng en de voortgang van het plan voor de ontwikkeling van Rijnlandstraat Noord. De tijdens de avond getoonde informatiepanelen zijn nog enige tijd te raadplegen op www.rijnlandstraat-noord.nl Eind 2023 zal het participatietraject worden afgerond.